APK verlopen? Te laat betekent boete

Twee maanden na het verlopen van de APK is het wachten op een boete. In 2019 is de bekeuring € 140,- excl. € 9,- administratiekosten als je auto te laat is gekeurd.

De kentekenhouder is degene die de bekeuring ontvangt en moet betalen. Dat is wettelijk zo geregeld. Heb je een auto op naam staan? Dan heb je dus een keuringsplicht.

Hoe lang mag de APK vervaldatum zijn verlopen?

Vanaf het moment dat de APK op je auto is verlopen mag je niet meer de openbare weg op. Maar er is één uitzondering. Het mag wel voor de rit naar een APK-keuringsstation (geschikte garage). Dat mag je tot 2 maanden na de vervaldatum van de auto. Wordt je onderweg aangehouden? Dan moet je aan de politie een APK-afspraakbevestiging kunnen laten zien.

Wanneer verloopt de APK van uw auto?

Klik hier om de vervaldatum van uw APK te achterhalen. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het RDW.

Kan ik voor de APK uitstel krijgen?

Je auto mag tot maximaal 2 maanden na de APK-vervaldatum op de openbare weg geparkeerd staan. Uitstel aanvragen is niet mogelijk, wat wel kan is voorkomen dat je auto een APK keuring nodig heeft. Dat doe je door je auto te schorsen. Mocht je geen actie ondernemen dan kun je na de standaard uitsteltermijn van 2 maanden een boete krijgen.

Is schorsen een alternatief voor keuren?

Het kan voorkomen dat je om een financiële of praktische redenen een auto niet laat APK keuren. Loop dan geen risico door je auto te schorsen. De APK-plicht vervalt dan voor de duur van de schorsing. Nadeel is dat je auto dan niet meer mag gebruiken of op de openbare weg mag staan. Het voordeel is dat je met een schorsingsbewijs je autoverzekering kan schorsen (stilleggen) en de wegenbelasting vervalt.

Wanneer moeten nieuwe auto’s APK worden gekeurd?

Nieuwe benzine- en hybride auto’s moeten vier jaar na toelating APK gekeurd worden. Na de eerste APK keuring volgt na twee jaar een APK-keuring, daarna jaarlijks. APK keuren kan al vanaf 2 maanden voor de APK-vervaldatum.